Wie zijn wij?

Wij zijn een kleinschalig christelijke streekgemeente met een kerkgebouw in Wormerveer, en zijn aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische gemeenten in Nederland! Iedere zondag verzorgen we een dienst met een gevarieerd aanbod van sprekers. De gemeente zet zich ervoor in dat iedereen zich snel vertrouwd en thuis voelt, waar mensen bovenal Gods kracht ervaren, naast het gevoel saamhorigheid. Ieder individu telt en mag er zijn.

In de kerkdiensten hebben naast de Bijbel en preek ook muziek en zang een belangrijke rol. We zingen graag en de liederen worden begeleid door het orgel of onze band Reflection. We zingen uit diverse liedbundels.

Hoe ziet onze gemeente eruit? We ontvangen op zondag gemiddeld zo’n 40 mensen in de dienst, en zijn een kleine gemeente met in totaal 30 jongeren onder de 30.

Vrije

staat voor, plaatselijk, zelfstandig, zonder bemoeienis van bovenaf. Wij kennen dus geen synode of vaste belijdenisgeschriften.  In alle vrijheid zoeken we samenwerking met andere christenen: met andere gemeenten van de Bond VEG, met de kerkgenootschappen in Wormerveer en met de NGK in Wormer. 

Evangelische

komt van het woord evangelie, dat is de blijde boodschap van Jezus Christus voor ons leven. Deze boodschap delen we met elkaar, in de buurt en wereldwijd.

Gemeente

wij zijn een gemeenschap van gelovigen, waarbij ieder individu telt en er mag zijn. We verwachten dat ieder lid zich naar vermogen inzet om de geloofsgemeenschap te dragen en levend te houden, door actief te zijn in het gebed, de kerkdienst, in activiteiten of bestuur van de gemeente.

Missie

Liefdevolle gemeenschap

Wij zijn een liefdevolle gemeenschap, die getuige wil zijn van het verlossingswerk van Jezus Christus en de komst van het Koninkrijk van God wil verkondigen. We hebben als gemeente ‘Hart voor de Heer’, ‘Hart voor elkaar’ en ‘Hart voor de wereld’. 

Visie

Onderlinge verbondenheid

Om te getuigen, van Jezus Christus en de komst van zijn Koninkrijk, werken we aan onderlinge verbondenheid. Hierbij betrekken we jong en oud. Naast getuigenis en verkondiging werken we ook bewust aan geloofsverdieping, geloofsgroei en toewijding in de gemeente.

Vacature

Jongerenwerker

Sinds 1 juli 2022 is onze gemeente vacant.
We zoeken een jongerenwerker voor 8 uur per week! 

Kerkenraad

De kerkenraad van de Vrije Evangelische gemeente bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid met als aandachtsgebied het jeugdwerk.

De organisatie

Muziek

Tijdens onze zondagse diensten is er genoeg muziek te beleven! Zo luister je drie keer in de maand naar orgelspel door afwisselende organisten, en speelt onze band Reflection één keer per maand tijdens de dienst. Lekker zingen dus!

Partners & Betrokkenen

De VEG staat open voor initiatieven voor en door de buurt – we werken graag samen! Zo horen we bij de Bond der Vrije Evangelische Gemeenten, zijn we verbonden aan de werkgroep Gezamenlijke Kerken en onderhouden we contact met het Wijkteam van Wormerveer.

Veilige Kerk

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen kerkelijke gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de kerkenraad van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente.

Handreiking Veilige Kerk