Wie zijn wij

De Vrije Evangelische Gemeente te Wormerveer is een liefdevolle gemeenschap van christenen die erop gericht is om God en de naaste te dienen. Omdat geloven inhoudt dat je onderweg ben met Jezus Christus betekent het dat we onze gemeente zo inrichten dat we kunnen groeien in ons geloof in Hem en toewijding aan Hem. Onder een liefdevolle gemeenschap verstaan we: omzien naar elkaar/op een warme en belangstellende manier met elkaar omgaan omzien naar de medemens die op drift is/zoekende is/in nood is De middelen die ons hierbij ten dienste staan zijn gericht op het doel: de Drie-enige God verheerlijken. Per tijd en gelegenheid kunnen de middelen verschillen. We streven ernaar om een uitgebalanceerd traject aan activiteiten aan te bieden zodat elke leeftijdsgroep voor haar geestelijke groei en toewijding verrijkt kan worden. We stimuleren middels prediking, huisbezoek en persoonlijk contact de deelname aan deze activiteiten. We zoeken naar mogelijkheden om het geloof ook te verspreiden onder mensen die minder-gelovig zijn. Drie speerpunten zijn en blijven: Hart hebben voor de Heer, voor elkaar en voor de wereld. Daarin moet balans zijn. We moeten de activiteiten die we ontplooien hieraan ‘ijken’.

De kerkdienst

Iedere zondag is er een kerkdienst, aanvang 10.00 uur. Onze eigen predikant gaat 1 keer per maand voor, daarnaast ontvangen wij diverse gastsprekers. Tijdens de dienst is er crèche, kindernevendienst en regelmatig tienerdienst. Wij zingen uit verschillende bundels zoals het Liedboek voor de Kerken, Opwekking en Johannes de Heer onder begeleiding van het orgel. Daarnaast verzorgt onze begeleidingsband Reflection ongeveer 1 keer per maand de muzikale medewerking. Na afloop van iedere dienst is er ruimte voor ontmoeting in de zijzaal met koffie en thee. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van onze autodienst wanneer u niet in staat bent om zelf naar de dienst te komen.

Predikant

Sinds 1 juli 2022 is onze gemeente vacant.

Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat uit een aantal gemeenteleden en wordt ondersteund door onze predikant. Het team heeft oog voor wat er bij de mensen uit de gemeente leeft, ondersteund waar nodig en bezoekt de mensen uit de eigen wijk wanneer daar behoefte aan is of wanneer er iets te vieren valt. Regelmatig bezoekt ook onze predikant en een kerkenraadslid verschillende mensen uit de gemeente.

Historie

Van 5 januari 1939 tot juli 1953 was er nog geen sprake van een ‘echte’ gemeente, maar van de ‘Vereniging tot stichting van een Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer’. Er is dan nog geen kerkenraad, maar een bestuur. Op 28 juli 1953 is de ‘instituering van de gemeente’; er worden twee ouderlingen en twee diakenen bevestigd, die de kerkenraad vormen. De eerste twintig jaar houdt de gemeente op verschillende plaatsen haar diensten en andere activiteiten. Doordat het ledental langzaam maar zeker groeit – het ledental telt in 1959 ca. 75 mensen – , wordt in 1958 besloten tot nieuwbouw van een eigen kerkgebouw op Hennepad 2. Het kerkgebouw wordt door eigen mensen gebouwd. Daarbij is belangrijk te weten dat dit vooral ook mogelijk is door de grote financiële offers van de leden. In latere jaren wordt de kerkzaal vergroot en het kerkgebouw uitgebreid met enkele zalen zodat er diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo heeft de Evangelische Boekwinkel circa twintig jaar een plek in ons gebouw gehad. In de gemeente zijn zes voorgangers werkzaam geweest: 
evangelist A. van Gent (01-03-1953 t/m 30-06-1956
ds. Q. van de Vrie (01-04-1963 t/m 07-10-1967)
ds. J.A. Hamers (08-10-1967 t/m 01-12-1991)
ds. H.J. Delwig (21-03-1993 t/m 03-09-2000)
ds. G.R.P. v.d. Wetering (14-10-2001 t/m 11-02-2007)
ds. T. (Jikky) de Jong-Buursma (01-11-2016 t/m 30-06-2022)


Ons adres:
    Hennepad 2, 1521 DG Wormerveer


Aanvang diensten:
    Zondag om 10.00 uur