Organisatie

Jongerenwerker

Sinds 1 juli 2022 is onze gemeente vacant.
We zoeken een jongerenwerker voor 8 uur per week! 

M. Post - de Haan

Voorzitter
voorzitter@veg-wormerveer.org

W. Groenendijk

Secretaris
secretaris@veg-wormerveer.org

M. Paeper

Jeugdwerk
jeugdwerk@veg-wormerveer.org

M. van de Geer

Penningmeester
penningmeester@veg-wormerveer.org

W. Feenstra

Liturgie
liturgie@veg-wormerveer.org

Communicatie/ website

communicatie@veg-wormerveer.org

Jongerenwerker

Sinds 1 juli 2022 is onze gemeente vacant. Ben jij onze nieuwe jongerenwerker?

Redactie maandblad

maandblad@veg-wormerveer.org

Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat uit een aantal gemeenteleden. Het team heeft oog voor wat er bij de mensen uit de gemeente leeft, ondersteund waar nodig en bezoekt de mensen uit de eigen wijk wanneer daar behoefte aan is of wanneer er iets te vieren valt. Regelmatig bezoekt ook een kerkenraadslid verschillende mensen uit de gemeente.

Historie

Van 5 januari 1939 tot juli 1953 was er nog geen sprake van een ‘echte’ gemeente, maar van de ‘Vereniging tot stichting van een Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer’. Er is dan nog geen kerkenraad, maar een bestuur. Op 28 juli 1953 is de ‘instituering van de gemeente’; er worden twee ouderlingen en twee diakenen bevestigd, die de kerkenraad vormen. De eerste twintig jaar houdt de gemeente op verschillende plaatsen haar diensten en andere activiteiten. Doordat het ledental langzaam maar zeker groeit – het ledental telt in 1959 ca. 75 mensen – , wordt in 1958 besloten tot nieuwbouw van een eigen kerkgebouw op Hennepad 2. Het kerkgebouw wordt door eigen mensen gebouwd. Daarbij is belangrijk te weten dat dit vooral ook mogelijk is door de grote financiële offers van de leden. In latere jaren wordt de kerkzaal vergroot en het kerkgebouw uitgebreid met enkele zalen zodat er diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo heeft de Evangelische Boekwinkel circa twintig jaar een plek in ons gebouw gehad. In de gemeente zijn zes voorgangers werkzaam geweest:

  • evangelist A. van Gent (01-03-1953 t/m 30-06-1956
  • ds. Q. van de Vrie (01-04-1963 t/m 07-10-1967)
  • ds. J.A. Hamers (08-10-1967 t/m 01-12-1991)
  • ds. H.J. Delwig (21-03-1993 t/m 03-09-2000)
  • ds. G.R.P. v.d. Wetering (14-10-2001 t/m 11-02-2007)
  • ds. T. (Jikky) de Jong-Buursma (01-11-2016 t/m 30-06-2022)