Kom eens langs!

Je bent elke zondag van harte welkom om onze kerk binnen te stappen

De kerkdienst

Elke zondag is er een kerkdienst, die begint om 10.00 uur. We ontvangen diverse sprekers vanuit het land, meestal verbonden aan de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Tijdens de dienst is er crèche voor de allerkleinsten, kindernevendienst en regelmatig tienerdienst. We zingen uit verschillende bundels zoals het Liedboek voor de Kerken, Opwekking, het Nieuwe Liedboek en Johannes de Heer onder begeleiding van het orgel. Daarnaast verzorgt onze begeleidingsband Reflection ongeveer 1 keer per maand de muzikale medewerking. Na afloop van iedere dienst is er ruimte voor ontmoeting in de zijzaal met koffie en thee. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van onze autodienst wanneer u niet in staat bent om zelf naar de dienst te komen.

Tot bloei komen

Als geloofsgemeenschap geven we pastorale aandacht aan elkaar. Leden en vrienden worden bij bijzondere gelegenheden in het leven bezocht door een pastoraal team en ook de kerkenraad benadert mensen die aan de zijlijn staan.

We streven naar passende activiteiten en aandacht voor iedereen in de gemeente, waardoor de gemeente tot bloei kan komen. De activiteiten worden gedragen door de gemeenteleden en waar nodig/mogelijk in samenwerking met andere partijen. Naast de al lopende activiteiten maakt de kerkenraad jaarlijks beleidsvoornemens.

Kindernevendienst

Voor kinderen van de basisschool is er kindernevendienst, bestaande uit 2 groepen. De kinderen kunnen mee naar de kerk en maken een deel van de dienst mee. Voor de schriftlezing gaan zij naar hun eigen ruimte. Zij nemen hun eigen lantaarntje met het Licht mee. Door de leiding wordt gewerkt met de methode “Vertel het maar”. Er is naast een verhaal tijd voor gesprek, een lied en meestal een leuke verwerking bij het verhaal. Tijdens de collecte komen zij weer terug in de dienst.

Tienerdienst

Tijdens het schoolseizoen is er voor tieners vanaf 12 jaar regelmatig tienerdienst. Tegelijk met de kinderen gaan zij de kerk uit, naar hun eigen Jeugdhonk in de bovenzaal. De jongeren gaan onder meer in gesprek aan de hand van Bijbelstudies voor jongeren van de Internationale Bijbelbond. De tieners leren elkaar beter kennen, verdiepen hun kennis van de Bijbel en buigen zich over diverse vraagstukken rondom geloof.