Afgelopen zondag 27 maart is meegedeeld dat de Stichting voor Zending en Diaconaat heel hard werkt om onze ‘werkers’ en hun omgeving in Trans-Karpatië goederen te kunnen brengen. 
Gisteravond laat kwam het bericht binnen dat er volgende week woensdag, 9 maart, vrachtauto’s met goederen richting Hongaarse grens zullen rijden. De mensen uit de Oekraïne halen daarvan de spullen.
Ondertussen zijn 115 dozen gevuld en die worden 7 en 8 maart naar VEG Bennekom gebracht. 

VEG Bennekom is nog op zoek naar mensen die woensdag 9 maart willen helpen de vrachtwagens te vullen.

Iedereen heeft de grote nood op de televisie gezien. We gaan ervan uit dat wij als gemeente en iedereen persoonlijk wil helpen. Daarom vragen wij uw steun en daadwerkelijke hulp.

Voor vragen mag u contact met me opnemen!

Hartelijke groet,

Mede namens de kerkenraad
Thea Breman-Reitsma

0756426405 of 0619038040