Activiteiten

Inloop ’t Anker

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur nodigen wij iedereen uit Wormerveer uit voor een kopje koffie of thee, ontmoeting, aanspraak en gezelligheid. Verschillende gemeenteleden zijn bij toerbeurt gastheer of gastvrouw. Er is nauw contact met het Sociaal Wijkteam die ook mensen uit Wormerveer verwijst naar onze Inloop. Er zijn al veel mensen die de weg naar ons weten te vinden. De één komt wekelijks, de ander komt af en toe eens langs. Niets moet, alles mag. Incidenteel worden er ook extra activiteiten georganiseerd zoal een lunch of spelletjesactiviteit. De naam ’t Anker is gekozen vanwege het grote anker dat voor de ingang ligt, het herinnert ons eraan dat Jezus Christus ons anker is. De ingang van de Inloop is net voorbij de kosterswoning.

Bijbelstudie & Bidstond

Twee keer per maand op woensdagavond om 20.00 uur is er Bijbelstudie & Bidstond. We beginnen met een gezamenlijk gebed voor alles wat er in de gemeente, in onze buurt en in de wereld speelt. Vervolgens lezen we een Bijbelgedeelte en spreken hier met elkaar over.

Gemeente Groei Groepen

Met een aantal groepen, jong en oud, komen we 1 keer per maand samen op zondagavond in ons kerkgebouw. Ook op de donderdagmiddag is er een groep. Ieder seizoen start er een nieuw thema en worden er weer groepen samengesteld. Samen bijbel lezen, samen bidden, samen delen en met elkaar in gesprek zijn; zo hopen we elkaar beter te leren kennen en samen te groeien in geloof. Gespreksleiders ondersteund door onze predikant geven leiding aan de groepen.

Alpha

Samen met NGK De Wijngaard uit Wormer organiseren we al jaren de Alpha-cursus voor mensen die meer willen weten over het Christelijk geloof of hun kennis willen opfrissen. Afwisselend wordt de cursus op maandagavond in Wormer of Wormerveer georganiseerd. De avonden beginnen altijd met een gezamenlijke maaltijd waarna in kleine groepen de basisprincipes van het geloof op een laagdrempelige manier worden besproken. Er is vooral veel ruimte om met elkaar in gesprek te zijn.


Ons adres:
    Hennepad 2, 1521 DG Wormerveer


Aanvang diensten:
    Zondag om 10.00 uur